3-6 Mayıs 2018

Kefaluka Resort Hotel,Bodrum

KONGREYE KALAN SÜRE
90GÜN 22SAAT 32DK 12SN

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Maalesef bunca bilimsel ilerlemelere ve yeni tedavi yöntemlerine rağmen, KANSER karşısında çaresizlik yaşamaktayız. Bu durumda çaresiz kalan hasta bilimsel kanıtı olmayan yollara başvurmakta ve şarlatanların eline düşmektedir. Kanser tedavisinde KLASİK YÖNTEMLERİ uygulayanlar, GELENEKSEL YÖNTEMLERE KARŞITLIK SERGİLEMEKTEDİRLER. Oysa Kanser tedavisinde başarısızlığın en önemli nedeni; hastalığın – yani kanserin YANLIŞ veya EKSİK YÖNETİLMESİDİR. 
 
Hepimizin bildiği gibi "SAĞLIK SANATI", Biyo-Psiko-Sosyo-Ekolojik DENGE ile yakından ilişkilidir. 21.Yüzyıl'ın hekimleri olarak bizler bu dengeyi korumakla mükellefiz. 
Kanser gibi ciddi bir hastalığın tedavisinde bu dengeyi sağlayabilecek tek yol hekimin bütün tedavi modellerine anlayışlı yaklaşması ve hastasının faydasını gözetmesidir. 
 
Bilimsel tedavileri uygulayan hekimlerin, hastalarını şarlatanların istismarından  koruyabilemeleri ve bilmediği ama etkili olması muhtemel geleneksel tedavilerden mahrum etmemesi için BÜTÜNCÜL TIP YAKLAŞIMI nı sergilemesi elzemdir. 
 
İşte bu bağlamda ister KLASİK ister GELENEKSEL tedavi yöntemlerini isterse her ikisini uygulasın hekim olarak hastalarımızı tedavi etmenin yanında alternatifleride objektif olarak sunmak zorundayız.
İşte tam bu noktada Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp yaklaşımı biz hekimler için belkide bir çıkış noktasını oluşturur. Klasik tıbbi yaklaşımlarla yol almanın zorlaştığı durumlarda bize yardım eder. 
İşte bütün bu gerçeklerden hareketle, biz de en sık görülen en sık sakatlayan ve ölümcül hastalıkların başında gelen KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI) TIP YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU’nu BİREYSEL TIP DERNEĞİ olarak organize etmeye karar verdik. 
 
Çoğunluğu ONKOLOG olan yurt içi ve yurt dışı çok sayıda konuşmacının katılacağı sempozyumun konuların çeşitliliği ve zenginliğiyle KANSER’İN TANI VE TEDAVİSİN DE BÜTÜNCÜL BAKIŞ açısını kazandırmaya katkısı olacağı ümidiyle, siz meslektaşlarımızla hem kısa bir tatil yapalım hemde bilgilerimizi paylaşmayı diliyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla...

Organizasyon Kurulu Adına
       Dr. Murat BAŞ

Duyurular

Organizasyon Kurulu

Proje Koordinatörü
Bahriye GÜLTEKİN
bahriye@aresstur.com
0544 585 03 59